Frist for å søke videregående skole for skoleåret 2018-2019

Frist for å søke skoleplass for vg1-elever. Husk MinID. Angi programområde, Ikke enkeltfag.