Våre elever opplever i stor grad faglig mestring

Ved Roald Amundsen videregående skole har vi et åpent, tolerant og inkluderende læringsmiljø preget av tillit og respekt.

Vi ser hver enkelt elev og bestreber oss på at alle elever skal oppleve mestring. Det legger grunnlaget for god faglig, sosial og personlig utvikling. 

Ved Roald Amundsen videregående skole er læreren formidler, veileder og inspirator. Læreren legger til rette for læring for den enkelte elev gjennom bruk av ulike læringsmetoder og læringsstrategier og har fokus på læringsmål og god vurdering for læring.

Våre lærere

  • er tydelige i sin kommunikasjon
  • utfordrer eleven ved å legge til rette for læring
  • behersker digitale verktøy i sin undervisning
  • samarbeider aktivt med sine kollegaer