Trekk til skriftlig eksamen

Fredag 12. mai kl. 9.00 fikk elevene ved skolen melding om hvilke fag de er trukket i til sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamen starter 19. mai og går helt fram til 2. juni. Deretter kommer praktisk eksamen (for elever i 3KM) og etter hvert muntlig-praktisk og muntlig eksamen for de øvrige elevene. 20. juni er den siste dagen med muntlig eksamen.