Engasjerende paneldebatt

Mange saker ble diskutert

I anledning det forestående stortingsvalget inviterte skolen 31. august til paneldebatt i kantinen. Nytt av året var digital overføring av debatten til auditoriet.

Det ble et livlig og spennende ordskifte som dekket et bredt spekter av saker. Det var tydelig at representantene for de politiske partiene greide å engasjere elevene og vekke deres interesse for mange av sakene som preger årets valgkamp.