Første skoledag

Vg1

Kl 8.15 idrett og elever som får beskjed

Kl 9 for elever som får beskjed

I auditoriet

Vg2

Kl 9.45 idrett og A og B

10.30 C og D

I auditoriet

Vg3

Kl 11 idrett og A og B

Kl  11.30 C og D

I auditoriet