Informasjon om digital undervisning

Nå som all undervisning vil bli digital er det en rekke faktorer som er viktige å kjenne til for elever hos oss

 

  • Alle timer gjennomføres etter timeplanen i VIS. Dette gjelder også praktiske fag. Dette innebærer at i det gitte tidsrommet må du arbeide på PCen og ha alle læremidler tilgjengelig.
  • Ved oppstart av timen skal du som elev trykke likerklikk på dagens opplegg i Teams.
  • Det vil være forskjellig opplegg i forskjellige fag, MEN: hver time har en struktur, aktuelle kompetansemål og læringsmål for økta.
  • I mange tilfeller må dere løse oppgaver på Teams. Disse vil fungere som vurderingsgrunnlag, og det er derfor helt nødvendig at dere følger innleveringsfrister. Det gir også lærer anledning til å gi dere tilbakemelding på deres fremgang i faget.
  • Vurderinger vil så langt det er mulig gjennomføres som planlagt, men i endrede former.

 

 RAV
RAV