Situasjonen på skolen

Friske elever i karantene

Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de er hjemme.

09.03.2020: Skolen har pr dags dato ingen elever med påvist koronasmitte. (denne informasjonen oppdateres løpende)

10.03.2020: Ingen endring

11.03.2020: Ingen endring

12.03.2020: Ingen endring i smittesituasjonen blant våre elever, men skolen stenges fra 13.03.2020.

15.03.2020: Ingen endring i smittesituasjonen blant våre elever (eller ansatte), men vi minner om å gi beskjed til rektor dersom man får påvist smitte. 

15.03.2020: En bekreftet elev med Covid-19. Elevens lærere er informert, det samme er elever som går i klasse med eller har fag med eleven.

Full stopp i utenlandsreiser 

Viken fylkeskommune innfører pr 11.mars full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever og strammer inn på arrangementer. Det gjelder også vår skole. Det innføres reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. I tillegg strammes det inn på arrangementer som involverer mange eksterne deltakere, som kurs eller informasjonsmøter.

Tiltakene innføres etter "føre var"-prinsippet og etter ønske om å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitte.

Vi har elever på språkreise i utlandet denne uka. Skolens ledelse er i tett dialog med lærerne som har med grupper utenlands, og de tar forholdsregler ifht grundig håndvask, unngå store forsamlinger, holde avstand på offentlig transport samt at skolebesøkene foregår i små klasser. Vi vurderer situasjonen fortløpende i samarbeid med beredskap i Viken fylkeskommune.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med assisterende rektor Taran Leifson 476 67 833.

 

12.03.2020 - Siste oppdatering om situasjonen på skolen

Vi deler midttimen i to slik at det blir færre elever i kantinen samtidig. I tillegg ber vi elever om å ta med bøker og PC hjem.

Skolen stenger fra om med 13.03.2020, men elevene får digital undervisning. (informasjon legges ut om kort tid)

Vi legger til rette for at elever vil kunne hente bøker fra kl. 10-14. Det vil henge en lapp ved hovedinngangen med telefonnr til den som kan kontaktes ved henting av bøker. Evt. henting av materiell må avtales.

Kontaktpersoner

Taran Leifson

E-post taranl@viken.no

Elisabeth Edding

Rektor

E-post Elisabeth.Edding@roaldamundsen.vgs.no