Smittevern

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7.mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme.

Alle personer som har vært i områder med vedvarenede smitte av koronavirus bes om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst - uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Listen over disse områder er nå oppdatert og utvidet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Anbefalingen har har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene, bør holde seg hjemme til det har gått 14 dager etter hjemkomst. Melding om dette gis til kontaktlærer.

Anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om hvem som skal i hjemmekarantene

Hjemmekarantene anbefales for: 

  • Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle. 
  • Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger
  • Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

MERK! Dersom foresatte er satt i karantene, så ønsker vi informasjon for best mulig smittevern.

Skolen forholder seg til de nevnte anbefalingene og følger utviklingen gitt av Folkehelseinstituttet tett.

Hold deg oppdatert

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

For mer informasjon ta kontakt med ass. rektor Taran Leifson, telefon: 476 67 833.