Velkommen nye Vg1 elever!

Det nærmer seg svar på skoleplass. Husk dette før du reiser på ferie!

For kommende Vg1 elever knytter det seg spenning til hvilken skole dere kommer inn på.
10.juli vil dette tilgjengeliggjøres i VIGO, da svaret på førsteinntaket foreligger. Se for øvrig viktig informasjon fra Akershus Fylke knyttet til inntak.

Dersom dere er utenlands i perioden 10-19.juli (19.juli er deres svarfrist) så bør dere logge inn i VIGO og krysse av for fohåndssvar (at dere takker ja til plassen dere har søkt på)

I tillegg anbefaler vi at dere bestiller PC. Dette gjøres via Akershus Fylkes avtale, eller kjøpes på egenhånd i butikk.

Vi gleder oss til å ønske våre nye elever velkommen etter sommerferien. Første skoledag er tirsdag 20.august kl. 09.00. Det vil også være et informasjonsmøte for elever og foresatte mandag 19.august kl 18.00.

Trinnleder for Vg1 er Kristin Loen Larsen. Hun er også avdelingsleder for engelsk og samfunnsfag.

 

 

Kontaktperson

Kristin Loen Larsen

Avdelingsleder samfunnsfag og engelsk

E-post Kristin.Loen.Larsen@roaldamundsen.vgs.no