Har du strøket i et eller flere fag?

Da må du komme innom skolens kontor og signere på at du melder deg opp til særskilt eksamen høsten 2019. Fristen er mandag 2. september.