Informasjon til foresatte

Innsamling av kontaktinformasjon fra foresatte ved Roald Amundsen videregående skole

For å få oversikt over ditt barns fag og fravær ved Roald Amundsen trenger vi informasjon fra foresatte til elever på Vg2 og Vg3. (Vg1 har levert informasjon allerede) I den forbindelse har vi laget et digitalt skjema som forenkler denne innhentingen.

Løsningen hensyntar at foreldre til elever over 18 år ikke har innsyn med mindre det er gitt samtykke fra eleven. Det innebærer at opplysningen vi ber om for elever over 18 år i utgangspunktet er for at vi skal ha oversikt over pårørende i tilfelle vi trenger å ta kontakt.

Vi gjør dere oppmerksomme på at løsningen ber om personnr (11 siffer) Forklaringen på dette finnes i vedlegget.

Vennligst bruk vedlagte lenke, og fyll ut alle celler (men merk at dere må vite hvilken klasse eleven går i).

Innsamling av kontaktdata for Vg2

Innsamling av kontaktdata for Vg3