Skolevalget 2019

Valgresultater for Roald Amundsen videregående skole

Valgdeltakelse: 86,5 % (blanke stemmer inkludert)

I partienes prosentvise oppslutning er ikke de blanke stemmene inkludert.

Parti

Antall  stemmer

Prosent

Alliansen

3

0,9%

Arbeiderpartiet

38

11,0%

Demokratene

1

0,3%

Folkeaksjonen Mot Bompenger

 

4

 

1,2%

Fremskrittspartiet

29

8,4%

Helsepartiet

0

0%

Høyre

67

19,3%

Kristelig Folkeparti

2

0,6%

Kystpartiet

0

0%

Liberalistene

5

1,4%

Miljøpartiet De Grønne

40

11,5%

Partiet De Kristne

0

0%

Pensjonistpartiet

2

0,6%

Piratpartiet

8

2,3%

Rødt

5

1,4%

Senterpartiet

9

2,6%

Sosialistisk Venstreparti

20

5,8%

Venstre

114

32,9%

Blanke

13

-

Antall godkjente stemmer

347

SUM: 100,2%

Antall forkastede stemmer inkl. blanke

13

 

 

Landsdekkende resultater finnes her.