Visma InSchool - Nytt skoleadministrativt system

Det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ble innført ved skolestart 2019

Systemet ble implementert på alle videregående skoler i Akershus Fylkeskommune ved skolestart.

Som ved alle store implemetasjoner pågår det noe feilretting og utvikling i systemene. Blandt annet venter vi på pålogging for foresatte. Vi antar det kommer om ikke så lenge, i mellomtiden må eleven dele sin tilgang. (Dette gjelder kun for elever under 18 år)

En av de største endringene er rutiner knyttet til fravær. Nå skal elevene selv laste opp dokumentasjon direkte i VIS. Med denne digitaliseringingen av fraværsrutinene vil elev enklere kunne følge med på sitt fravær.  

Visma InSchool har laget en opplæringsvideo for elever.

Her finner du veiledning til hvordan du sender melding om fravær og laster opp dokumentasjon om fravær: Elevers melding om fravær 

Informasjon om Visma InSchool fra Akershus Fylkeskommune.