Elevundersøkelse gjennomføres i uke 42 og 43

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever kan gi oss verdifull tilbakemelding om læring og trivsel på skolen. Svarene dere gir er viktige innspill i skolens utvikling. Vi håper derfor på høy deltakelse.

Informasjon om elevundersøkelsen