VIS tilgang for foresatte er klart

For alle foresatte til elever under 18 år er det nå mulig å få tilgang i Visma InSchool (VIS)

Dette forutsetter at vi har fått dine kontaktopplysninger ved skolestart.

Bruk Chrome som nettleser, logg deg inn via ID-porten nederst på skjermbilde.

 

Url: https://roaldamundsen-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/app/dashboard

Fraværskodene er tilpasset opplæringsloven og forskriftene. 
Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets sider: 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

Forklaring på de ulike fraværskodene

X: Udokumentert fravær. Den teller på fagfravær (altså 10%-grensen), time- og dagsfravær og kommer på vitnemålet. Brukes ved fravær uten melding eller dokumentasjon. 

M: Udokumentert fravær, melding gitt. Fraværet er meldt, men det teller ikke som dokumentert fravær. Teller som X, på fagfravær, time- og dagsfravær, men kan komme eleven til gunst hvis tvil om orden- og oppførselskarakter. Meldes av eleven selv eller foresatte.

D: Dokumentert fravær. Dokumenteres fortrinnsvis av sakkyndig, lege, tannlege, psykolog, velferdsgrunner og politisk arbeid. Teller på dag- og timefravær, samt på vitnemål, men ikke på fagfraværet. 

!: Eleven har opplæring i andre fag. Brukes når eleven ikke har fått undervisning i et fag pga. annen aktivitet i skolens regi. Benyttes når skolen har planlagt en annen opplæring for eleven i denne økta. Økta skal gjennomføres på et annet tidspunkt. Skal ikke telle på fagfravær eller føres på vitnemålet. 

R: Rettighetsfravær. Er rettighetsfravær, slik som møte i elevrådet eller annen skoleadministrativt arbeid. Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med rådgiver/helsesøster/ledelse, avtalt studiearbeid. Skal ikke telle på fagfravær eller settes på vitnemålet. 

§:  Trukket fra på vitnemål etter søknad. Med paragraf menes det at fraværet ikke skal telle på vitnemålet, etter innvilgelse av søknad for dette. Når § settes på et dagsfravær, medfører det at koden også gjelder for timene denne dagen. 

 

Er du foresatt til en av våre elever under 18 år og ønsker tilgang?

Send oss dine kontaktdata (navn, epost, telefon, adresse, personnummer (11 siffer) samt elevens fulle navn på følgende epost: post@roaldamundsen.vgs.no så legger vi deg inn og gir tilgang.

Er du foresatt til elev over 18 år?

Foresatte til elever over 18 kan gis tilgang kun med elevens samtykke. Gi oss beskjed dersom dette er aktuelt. 

Vi ønsker allikevel å ha dine kontaktdata for å kunne ha informasjon om pårørende. Oppgi dette her.