Operasjon Dagsverk

Torsdag 31. oktober er det innsamlingsdag til Røde Kors sitt arbeid for barn og unge i en vanskelig livssituasjon i Norge.

Det finnes barn i Norge som er fattige, det finnes barn som har foreldre på krisesenter eller i fengsel, noen faller utenfor skolen og noen barn bor i asylmottak. De trenger vår støtte. De trenger et håp! Med enkle mider kan vi tenne håp om en bedre fremtid.

Røde Kors bidrar med aktiviteter, trygge møteplasser og gode frivillige. De innsamlede midlene går for eksempel til Ferie for alle, Leksehjelp i ungdoms- og videregående skole, aktiviteter for barn på krisesenter og Røde Kors-telefonen - et samtaletilbud for alle mellom 6 og 18 år. Pengene som samles inn skal styrke dette viktige tilbudet.

31.oktober har elevene undervisningsfri for å samle inn minimum kr 300,-. Dette skal sendes digitalt til skolen.

Vi håper på et godt engasjement!

Pengene samles inn her.