Foreldretilgang i Visma InSchool fungerer ikke for øyeblikket

Det jobbes med feilretting

Dersom du som foresatt til elev under 18 år trenger informasjon om timeplan, fravær eller lignende, så ta kontakt direkte med kontaktlærer eller send epost til kontoret på post@roaldamundsen.vgs.no