Vi planlegger Vg1 til høsten

Da vil skoleåret settes sammen av tverrfaglige temaperioder med opplevelser, ekskursjoner og varierte vurderingsformer. Sammen med de nye elevene neste skoleår, skal vi skape spennende skoledag. Vi har allerede begynt å glede oss. Husk å søke før 1.mars