Krafttak mot kreft er avlyst

Dør-til-dør innsamlingen avlyses pga korona - men støtt digitalt!

I år vil fokuset bli satt på kreftformer svært få overlever. I Norge får en av tre av befolkningen kreft i løpet av livet og to av tre blir pårørende til noen som får kreft. Men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft. Kreftforeningen ønsker med årets Krafttak mot kreft å endre denne alvorlige situasjonen. Midlene som samles inn skal gå til kreftforeningen for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Dette er en viktig sak å støtte! Derfor håper vi at du ønsker å støtte kreftforeningen, hvor selv det minste bidrag hjelper! 

Hjelp oss å sørge for et godt resultat selv om vi ikke kommer på dørene i år!

Støtt krafttak mot kreft her.