Roald Amundsen og digital skole

Elevenes representanter har fått svar på erfaringene med digital skole

Elevene har ulike opplevelser av digital skole.  Elevenes representanter ønsket å finne ut mer om hva flere elever synes. Når vi vet mer, kan vi gjøre noe med negative virkninger av digital skole. Følgelig undersøkte elevrepresentantene opplevelsene med spørsmål i Forms, og de bidro selv med innspill for å gi økt forståelse.

Det vi har fått vite, er at det er forskjeller. Det er elever som har godt læringsutbytte av digital skole, men det er også de som ikke har det. Det legges til rette for samarbeid slik at elevene får møte hverandre i grupper i Teams-kanaler. Da tilfredsstilles noe av det sosiale behovet. Men det er også de som opplever lite samarbeid, ikke har kontakt med venner og muligens opplever ensomhet. Det digitale klasserommet må da ytterligere forbedres ved f.eks. å ta klassens time i bruk, ha enda mer samarbeid og intensivere samtaler med lærer. I tillegg har vi alle et ansvar for å motvirke andres ensomhet.

En interessant opplevelse elevene har, er at det er mye å gjøre, krevende og arbeidsomt å ha digital undervisning. Alle blir sett, og ingen kan unngå å levere. Det kan noen oppleve som slitsomt, mens andre synes det er bra, og de får konsentrert seg. Kanskje kan hjemmeforhold skape ulikhet og forskjeller, og det ønsker vi å unngå. Derfor inviterer rådgiverne og miljøarbeideren noen utvalgte elever til å jobbe på skolen for å få konsentrasjon.

Roald Amundsen er heldig. Lærere og elever var opplært gjennom et helt år i digital undervisning. Skolen var godt forberedt. Alle elever hadde digitale klasserom satt opp for alle fagene sine, alle har trent mens de var i ordinær skole. I dag kan vi være glad for at vi var tidlig ute med digital opplæring av lærerne våre. 

Vi som skole skal greie godt tiden framover også, og vi forbereder at elevene skal ha tilbakekomst før sommeren. Det blir ikke å komme tilbake til samme skolehverdag som vi forlot 13.mars, men vi skal se hverandre før sommeren, om enn i mindre omfang. Hold ut.

Klemmer fra elevrepresentantene Mia, Maria, Hedda, Ola og rektor Elisabeth og ass rektor Taran