Vi gleder oss

til å få elevene tilbake på skolen!

Vi kommer til å ha ett trinn inne på skolen om gangen, for å kunne opprettholde smittevernreglene på minimum 1 meters avstand. Det betyr at vi også kommer til å fortsette med digital skole. Vi rullerer på hvilket trinn som er på skolen de ulike dagene.

Smittevernveilederen fra Udir ble oppdatert 7.mai, og vi følger den når vi starter opp skolen igjen. De viktigste smitteverntiltakene er

  • Holde minimum 1 meter avstand til hverandre i alle situasjoner
  • Hyppig og grundig håndvask, samt god hostehygiene
  • Syke personer skal ikke komme på skolen

Elever og ansatte har også fått instrukser knyttet til smittevern ved gjenåpning av skolen og disse gjennomgås med både elever og personalet.

Dersom du er spesielt bekymret for smitte for deg selv eller andre i familien, ta kontakt med din lege for å få medisinske råd du kan ta med tilbake til skolen. Vi skal ut i fra de medisinske rådene legge godt tilrette for videre opplæring.

Plan for uke 20 er slik:

Mandag 11.mai: Digital skole for alle frem til klokka 14.00

Tirsdag 12.mai: Vg3 har opplæring på skolen, øvrige klasser har digital skole

Onsdag 13.mai: Vg1 har opplæring på skolen, øvrige klasser har digital skole

Torsdag 14.mai: Vg3 og blokk B* (både Vg2 og Vg3) har opplæring på skolen. Øvrige klasser har digital skole

Fredag 15.mai: Vg3 og 2IDA har opplæring på skolen, øvrige klasser har digital skole.  

 

*Blokk B er fagene dere har 7. og 8. time tirsdager og 3. og 4. time torsdager, samt fagdag hver 4.uke (førstkommende er 14.mai): Biologi 1, Markedsføring og ledelse 1, Rettslære 1, Informasjonsteknologi 1, Sosialkunnskap, Historie og filosofi 2 og Fysikk 2.