Veileder smittevern for elever

Generelt knyttet til smittevern

 • Møt frisk på skolen.
 • Selv ved milde tegn på luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal du bli hjemme og være hjemme til du har vært symptomfri ett døgn. Har du allergi, kan du møte på skolen.
 • Blir du syk på skolen, skal du reise hjem. Prøv å unngå offentlig transport. Meld fra på kontoret. Er du under 18 år, kontakter også skolen foresatte. Ventested er utenfor skolebygget, inngang mot Sofiemyrhallen i underetasjen.
 • God hånd- og hostehygiene er viktig. Vask hender hyppig og alltid når du kommer til skolen, før og etter måltid, etter toalettbesøk og etter hosting/nysing. Bruk antibac når du ikke kan vaske hender.
 • Unngå fysisk kontakt.
 • Del ikke mat og drikke
 • Del ikke bøker, pc, ladere, mobil og arbeidsmateriell.
 • Ta gjerne med egen antibac.

Transport til skolen/ankomst skolen:

 • Ved bruk av offentlig transport skal det holdes minst én meters avstand. Bruk annenhver plass på bussen der hvor det er mulig.
 • Hold avstand én meter ved av- og påstigning.
 • Bruk antibac ved inngang til bygget, hold én meters avstand hvis det blir kødannelse
 • Bokskapene skal ikke brukes. Ta med det du trenger av bøker for dagen du er på skolen og ta de med hjem ved skoledagens slutt.

 I klasserommet/hall:

 • Klasser/grupper deles i to på skolen for å opprettholde avstandskravet
 • Romplan er endret. Se ny plan på Teams. Romtimeplanen i VIS gjelder ikke. Romplan uke for uke legges ut til alle elever på Teams og vises på skjermene på skolen.
 • I klasserommet får du en anvist plass. Hold deg til den anviste plassen og ikke flytt på pult og stol.
 • Vask pulten når du forlater den.
 • I hallen har du ikke så høy intensitet at du trenger dusj etterpå, skift i garderobe er ikke mulig. Idrettsfag og kroppsøving er fortrinnsvis ute.

I friminutt:

 • Når du går ut av klasserommet, hold da minst én meters avstand og unngå trengsel ved døra.
 • Ved pauser gjennom skoledagen skal du fortrinnsvis holde deg sammen med dem du går i klasse med. Hold avstand på minst én meter.
 • Kantinen er stengt
 • I friminuttene må du holde deg med én meters avstand innendørs. Fri bevegelse ute med én meters avstand. Bordoppsett rundt om i bygget er med én meter avstand, og derfor skal møbleringen ikke flyttes på.
 • Ved bruk av vanndispensere: bruk egen penn/mobilen eller lignende til å trykke på knappen.