Oppdatert veileder smittevern for elever 02.06.20

Generelt knyttet til smittevern

 • Smitteveilder av 29.mai 2020 har en trafikklysmodell for å beskrive smitteverntiltakene. Pr 31.05.20 er vi på gult nivå, og de viktigste tiltakene er:
  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
   • Unngå håndhilsing/klemming
   • Elevene har faste plasser i klasserom
   • Hold en meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
   • Unngå trengsel og store samlinger
 • Selv ved milde tegn på luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal du bli hjemme og være hjemme til du har vært symptomfri ett døgn. Har du allergi, kan du møte på skolen.
 • Blir du syk på skolen, skal du reise hjem. Prøv å unngå offentlig transport. Meld fra på kontoret. Er du under 18 år, kontakter også skolen foresatte. Ventested er utenfor skolebygget, inngang mot Sofiemyrhallen i underetasjen.
 • God hånd- og hostehygiene er viktig. Vask hender hyppig og alltid når du kommer til skolen, før og etter måltid, etter toalettbesøk og etter hosting/nysing. Bruk antibac når du ikke kan vaske hender.
 • Hold minimum en meter avstand til andre i alle situasjoner utenfor klasserommene.
 • Ta gjerne med egen antibac.

Transport til skolen/ankomst skolen:

 • Begrens offentlig transport, bruk andre måter å komme deg til skolen på hvis mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport skal det holdes minst én meters avstand. Bruk annenhver plass på bussen der hvor det er mulig.
 • Hold også avstand når dere venter på bussen
 • Bruk antibac ved inngang til bygget, hold én meters avstand hvis det blir kødannelse
 • Bokskapene skal ikke brukes. Ta med det du trenger av bøker for dagen du er på skolen og ta de med hjem ved skoledagens slutt.

 I klasserommet/hall:

 • Undervisning etter vanlig timeplan med klasse/gruppe og rom. Tidspunkt for lunsj endres. Det legges ut på Teams hvilke klasser som følger A-uke og B-uke. Tidspunktene i VIS oppdateres ikke.
 • Dere får faste plasser i klasserom, som skal følges i alle timer.
 • Vask eller desinfiser hendene når dere bytter klasserom
 • Lærere sprayer pultene ved timens slutt, dere tørker av med papir.
 • Kroppsøving anbefales å ha utendørs undervisning.

I friminutt:

 • Klasserommene er åpne i kortfriminuttene, men dere kan ikke gå inn i andres klasserom. Døren skal holdes lukket grunnet ventilasjonsanlegg.
 • Unngå trengsel inn/ut av klasserom
 • Ikke del mat og drikke med andre elever.
 • I friminuttene må du holde deg med én meters avstand innendørs. Fri bevegelse ute med én meters avstand. Bordoppsett rundt om i bygget er med én meter avstand, og derfor skal møbleringen ikke flyttes på.
 • Ved bruk av vanndispensere: bruk egen penn/mobilen eller lignende til å trykke på knappen.
 • Midttimen utgår, og lunsjen deles slik at Vg1 har lunsj på ett tidspunkt, Vg2/3 på et annet. Timeplanen deles i A- og B-uker. Vi har A- og B-uker annenhver uke. Vg2/3 har A-uke torsdag 4.6 og fredag 5.6. Vg1 har A-ukehele uke 24. I uke 25 følger Vg1 og Vg2 B-uke. (Vg3 avspasserer)