Standpunkt, klage på standpunkt og fagdokumentasjons- retningslinjer i Viken

Her finner du alt du lurer på rundt standpunkt og klage på denne, samt retningslinjer for fagdokumentasjon.

 Klagefrist på standpunktkarakter er 10 dager fra karakteren er gjort kjent:

  • Vg3 har klagefrist 22. juni 2020
  • Øvrige klasser har klagefrist 29. juni 2020

Skjema ligger her: https://viken.no/_f/p1/i400fc570-7baa-44b3-9247-2be15d72707f/klage-pa-standpunktkarakter-elevens-klageskjema-akershus.doc

Utfylt skjema sendes på e-post til: roaldamundsenvgs@viken.no

Klage på eksamenskarakter

Klagen sendes privatistskolen der eksamen er avholdt. Sensur faller 18. og 19.juni.

Hurtigklagefrist eksamen:

  • Vg3 har klagefrist 1. juli kl.12

 

Øvrige klager alle trinn

Fristen er 10 dager fra det tidspunktet du har fått tilgang til karakteren. Fellessensur i norsk og psykologi er fredag 19. juni og øvrige fag er torsdag 18. juni.

Fagdokumentasjon – nye føringer fra Viken:

For alle elever utstedes fagdokumentasjonen i VIS. Den vil være tilgjengelig for elevene i VIS.

Utskrift av fagdokumentasjonen vil kun skje til Vg3.

  • Det innebærer at skolene ikke leverer ut fagdokumentasjon for fullført årstrinn (ikke hele opplæringsløp) for Vg1/Vg2 studieforberedende løp. Det presiseres at dersom eleven aktivt ber om fagdokumentasjon for fullført årstrinn plikter skolen å levere dette vederlagsfritt til eleven.
  • De skolene som gjennomfører privatisteksamen, skal utstede kompetansebevis for de privatistene som ikke har en tidligere standpunktkarakter i Viken. (Jf. føringsskrivet punkt 1.9. 1. Nytt vitnemål skal skrives ut av den skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet. 2. For en privatist som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut nye vitnemål for privatisten).

Kontaktperson

Ingunn K. Lhote

Ingunn Kanestrøm Lhote

Studieleder

E-post Ingunn.Lhote@roaldamundsen.vgs.no