16- og 17-åringer har stemmerett i Oppegård i 2015

Skolen bedt om å lage viktig informasjonsfilm

Ved høstens kommunevalg skal 16- og 17-åringer i en håndfull kommuner få delta, og blant disse er Oppegård. For å gjøre tilbudet kjent blant de unge har Oppegård kommune bedt avdeling for medier og kommunikasjon ved Roald Amundsen videregående skole lage en film om valget og valgordningen.

Tirsdag ble konseptet og Oppegård kommunes bestilling presentert på en pressekonferanse på skolen. Lektor Ole Petter Førland sa han var glad for at skolen hadde fått denne henvendelsen, og minnet om at hans avdeling også tidligere har hatt oppdrag for kommunen.

Ordfører Ildri E. Løvaas roste skolen for at den ville påta seg produksjon av filmen, og sa at det var viktig å få de unge til å gjøre bruk av stemmeretten. Hun minnet også om at Oppegård kommune i flere år har lagt stor vekt på å få unge innbyggere engasjert i styre og stell.

-  Valgdeltakelsen blant voksne er høy i Oppegård. Forskere sier at sannsynligheten av den grunn er stor for at også 16- og 17-åringer vil gjøre bruk av stemmeretten sin. Det er et av de spørsmål vi vil prøve å finne svar på. Filmen kommer dermed til å bli viktig i tiden fram mot valget, ikke minst fordi de som skal lage den, selv hører til målgruppen, la hun til.

Ole Petter Førland kunne opplyse at MK-avdelingen allerede var kommet godt i gang med arbeidet, og at skolen trolig ville bli bedt om å lage nok en film om andre sider ved samme tema.

Filmen om stemmerett blant 16- og 17-åringer vil bli vist på alle ungdomsskolene i kommunen og på et bredt anlagt arrangement i Kolben 29. mai.