Karrieremessen

Elevene i Vg3 fikk masse nyttig informasjon og om ulike karrierevalg - et veldig bra arrangement! Tusen takk til dere som bidro med informasjon og inspirasjon.

- "Veldig motiverende å treffe representanter fra ulike yrker!"

Det er en av de mange fine karakteristikkene elever i Vg3 gir av karrieremessen som ble arrangert på Roald Amundsen videregående skole torsdag 8. desember.

Messen startet med samling i auditoriet hvor elevene fikk en orientering om praktiske sider ved arrangementet og gjestene presenterte seg. Deretter ble elevene inndelt i grupper og fordelt på ulike poster hvor det ble gitt informasjon om en lang rekke karrierer og utdanningsløp.

Elevgruppene fikk 20 minutter på hver post, hvor det var anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

I de klasserommene vi var innom, var det tydelig at representantene for ulike yrker, etater og bransjer greide å fange elevenes oppmerksomhet og vekke deres interesse. Mange av foredragsholderne hadde med seg utstyr og informasjonsmateriell som ytterligere bidrog til å høyne kvaliteten på orienteringene som ble gitt.

Det er karriereveileder Grethe Aunan Gjermundshaug som har vært primus motor i arbeidet med messen. Hun ønsker elever velkommen til samtaler om videre veivalg.