Elev-PC-ordningen

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Tilbudet om subsidiert datamaskin gjelder for elever på Vg1 og nye elever på Vg2, det vil si elever som ikke har gått Vg1 ved en offentlig videregående skole i Akershus. 

Bestilling av elev-PC for skoleåret 2017/2018 er ikke lenger mulig. Nye elever på Vg1 i skoleåret 2018/2019 kan bestille subsidiert datamaskin i perioden 18. juni 2018 til 30. april 2019. Dette gjelder også elever på Vg2 som ikke har gått Vg1 i Akerhus fylkeskommune og elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige.

All informasjon om tilgjengelige modeller, priser og support vil være tilgjengelig her fra og med 1. juni 2018. 

Elev-PC-brosjyre