Foreldremøte Vg1 og Vg2

Onsdag 7.november kl. 18 inviteres foresatte og elever til foreldremøte og samtale med faglærere.

Det er åpent fra kl. 17.30 til å skrive seg på liste for samtale med faglærere.

Formålet med møtet er å gi felles informasjon om fagvalg, samt at foresatte kan få individuelle samtaler med faglærerne til eleven. Vi oppfordrer elevene til å møte også.

Kl. 18.00
Velkommen ved rektor
Hvordan kan du som foresatt bidra til økt læring? Om læringsstrategier ved Wilhelm Egeland
Fagvalg på Vg2 og Vg3, SSP og IF v/assisterende rektor

                                                                
Kl. 19.00 – 19.30
Klassevise samlinger med kontaktlærerne.

Kl. 19.30 – 21.00       
Individuelle samtaler med faglærere for de som ønsker det.
Påmelding kl. 17.30 - 18.00 og deretter fortløpende. Siste påmelding kl. 20.00.

 

Velkommen!

 

Foreldremøte vg1 og vg2