Elevundersøkelse gjennomføres i uke 44 og 45

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre.

Informasjon om elevundersøkelsen