Spørsmål og svar om fraværsgrensen

Dette bør du vite om fraværsreglene i videregående skole

Vi viser til informasjon fra Utdanningsdirektoratet når det gjelder spørsmål knyttet til fraværsreglene på videregående skole.

Ved sykdom er det viktig å huske på følgende:

  • Gi beskjed via It`s learning til kontaktlærer
  • Levere dokumentasjon på fraværet så fort du er tilbake på skolen. Dette leveres til kontoret.
  • Eleven følger selv med på It`s learning og gjør om fra timesfravær til dagsfravær der det er aktuelt.

Kontaktperson

Ingunn K. Lhote

Ingunn Lhote

Studieleder

E-post Ingunn.Lhote@roaldamundsen.vgs.no