Karrieremessen 2018

Elevene i Vg3 fikk masse nyttig informasjon og om ulike karrierevalg - et veldig bra arrangement! Tusen takk til dere som bidro med informasjon og inspirasjon.

Messen startet med samling i auditoriet hvor elevene fikk en orientering om praktiske sider ved arrangementet og gjestene presenterte seg. Deretter ble elevene inndelt i grupper og fordelt på ulike poster hvor det ble gitt informasjon om en lang rekke karrierer og utdanningsløp.

Elevgruppene gikk til ulike poster hvor det var anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

I de klasserommene vi var innom, var det tydelig at representantene for ulike yrker, etater og bransjer greide å fange elevenes oppmerksomhet og vekke deres interesse. Mange av foredragsholderne hadde med seg utstyr og informasjonsmateriell som ytterligere bidrog til å høyne kvaliteten på orienteringene som ble gitt.

Det er karriereveileder Inger Lise Sortland Ulfsnes som har vært primus motor i arbeidet med messen. Hun ønsker elever velkommen til samtaler om videre veivalg.

Kontaktperson

Inger Lise Sortland Ulfsnes

Karriereveileder og lektor

E-post Inger.Lise.Sortland.Ulfsnes@roaldamundsen.vgs.no