Vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse

Helsetjenesten på Roald Amundsen videregående skole tilbyr alle elever i Vg3 å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse i forkant av russetiden.

Smittsom hjernehinnebetennelse er en alvorlig sykdom som skyldes meningokokkbakterier, og smitter via spytt. Tett samvær med andre ungdommer, festing, deling av flasker, høyt alkoholforbruk, røyking og lite søvn øker risiko for smitte.

Vaksinasjon er frivillig, men sterkt anbefalt.

Vaksinene settes her på skolen i februar/mars, men bestilles og betales av den enkelte innen 25.januar.

 

For å bestille vaksinen gjør du følgende :

Vippse kr. 400 til 11 57 98 (Tårnåsen aktivitetssenter) innen 25.januar 2019.

NB – skriv navn og klasse +meningokokk i meldingsrubrikken. Eks. « Ola Olsen 3STA – meningokokk»

 

Les informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse her.

 

 Ved spørsmål, henvend dere til helsesykepleier Bjørg eller Kathrine på skolen.