Ungdataundersøkelsen 2019

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Informasjon som formål, hva spør vi om i ungdata og sted og tidspunkt kan du lese om i her:

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019 (VGS)