Presentasjon fra møte for elever og foresatte i Vg3 12.februar

Takk for oppmøte!

Presentasjon fra møte

Kontaktperson

Kristin Loen Larsen

Avdelingsleder samfunnsfag og engelsk

E-post Kristin.Loen.Larsen@roaldamundsen.vgs.no