BI-studenter blir mentorer for ungdomsbedriftene på RA vgs

Roald Amundsen vgs inngår fra høsten av et samarbeid med Handelshøgskolen BI, der våre elever får lære av deres studenter innen innovasjon og entreprenørskap.

Elever som velger seg faget Entreprenørskap på RA vgs kan glede seg til et spennende tilbud. Fra og med høsten 2019 tilbyr vår samarbeidspartner Handelshøgskolen BI en mentorordning for ungdomsbedrifter til utvalgte partnerskoler med fokus på business, innovasjon og entreprenørskap.

I faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal elevene etablere ungdomsbedrifter. Mentorordningen til BI vil innebære at studenter som går Bachelor i Entreprenørskap vil bli mentorer for elevene. Dette er en unik mulighet for elevene å lære av studenter som er i samme situasjon, men som har kommet litt lenger i læringsprosessen knyttet til etablering av egen bedrift. Våre elever skal besøke studentene på BI for å se hvordan de jobber med bedriftene sine.

Dette samarbeidet er et viktig ledd i at entreprenørskapselever på RA vgs får koblet seg på virkeligheten, og mentorordningen vil bli en flott inspirasjon for elevene våre. Vi gleder oss!

Entreprenørskapselever

Kontaktperson

Kristin Loen Larsen

Avdelingsleder samfunnsfag og engelsk

E-post Kristin.Loen.Larsen@roaldamundsen.vgs.no