Eksamensplan

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Eksamensplaner

Oppdaterte eksamensplaner fra Utdanningsdirektoratet (Udir) finner du her .

Eksamensdatoer våren 2020