Om eksamen

Trekkordning ved eksamen

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1

Omlag 20 prosent av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig- praktisk. 

Vg2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. 

Vg3

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmålet sitt: norsk hovedmål eller samisk som førstespråk. 

For alle elever, er eksamen i norsk sidemål et trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tekstskaping i tegnspråk. 

Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. 

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til: 

  • Studiespesialiserende utdanningsprogram I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

I enkelte programområder er det mulig å velge en fordypning som gjør det umulig å tilfredsstille kravet til antall skriftlige eksamener. I disse tilfellene kan skriftlige eksamener erstattes med muntlige eller muntlig-praktiske eksamener. 

  • Utdanningsprogram for idrettsfag Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.