Elevråd

Elevrådet er elevenes eget organ på skolen og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Ingen andre enn elevrådet selv kan bestemme over elevrådet.

Skolen skal legge til rette for at elevrådet kan fungere godt, ved å sørge for nødvendig opplæring og informasjon underveis. Mye kunnskap og erfaring går ofte tapt idet dyktige tillitsvalgte gir plassene sine over til nye.
Den som velger å engasjere seg i elevrådsarbeid, får mange erfaringer og nyttig kunnskap med seg videre i livet.

Elevrådet er viktig for at elevene skal bli hørt og tatt på alvor.

Kontaktpersoner

Thomas Delmark Friis

Miljøarbeider

E-post Thomas.Delmark.Friis@roaldamundsen.vgs.no

Elevråd Roald Amundsen vgs

E-post elevrad@roaldamundsen.vgs.no