Skolemiljøutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Elevene skal utgjøre flertallet i skolemiljøutvalget.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til å skape et godt skolemiljø.

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater.

Det er eleven selv som vet, og som bør si ifra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres. Gjennom skolemiljøutvalget har elever og foresatte et organ der klager basert på skolemiljøet kan behandles.