Lån og stipend

Alle i videregående opplæring med ungdomsrett kan søke om lån og stipend. Alle søknader skal skje elektronisk på www.lanekassen.no

Utstyrsstipend

Alle vil få innvilget utstyrsstipendet. Vi anbefaler derfor alle å søke om det. Andre typer for lån og stipend behandles individuelt på bakgrunn av elevens og foreldres inntekt og sivilstatus.

Borteboerstipend

Dette stipendet kan det søkes om dersom foreldrehjemmet ligger mer enn 40 km fra skolen.

Dersom du av spesielle årsaker ikke kan bo hjemme, kreves det dokumentasjon på dette fra annen offentlig instans, som for eksempel PPT, barnevern el. Dette må sendes lånekassen direkte.

Kan du miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær per termin. Skolen plikter å melde inn dette til lånekassen. Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.

Ytterligere informasjon angående lån og stipend, gå inn på Låneskassens hjemmesider.

 

Søknadsfrister

Fristen for å søke støtte er 15. november for høsten og 15. mars for våren.

Kontaktperson

Anita Enger Bjørgen

Konsulent

E-post Anita.Enger.Bjorgen@roaldamundsen.vgs.no