Rutiner for rydding

En pen og ryddig skole!

Kontaktlærere har ansvaret for å minne elevene om rydderutiner og ryddeuken i sin klasse.  Kontaktlærer varsler de berørte faglærerne. Faglærer må hjelpe til å organisere ryddingen. Faglærere må være villige til å gi litt av timen sin slik at elevene får ryddet tilfredsstillende. Har klassen fellesfag, følger faglærer med til kantinen og påser at elevene rydder. Tillitseleven og varatillitseleven er ansvarlig for at klassen som har ryddeuke, rydder etter følgende plan: 

Daglig rydding etter midttimen

Kantinen: Alle stoler settes på plass. Papir og søppel fjernes. Kost og spade står i skapet i kantinen.

Korridorer: Fire elever skal rydde i alle korridorene i alle etasjene.

Biblioteket: To elever skal melde seg hos bibliotekaren for å rydde i biblioteket.

Ute/inngangspartiene: 4 elever rydder ute ved inngangspartiene.

Rydding på fredag/ukens siste dag 

Denne dagen må klassen rydde grundig følgende uteområder, i tillegg til det som skal ryddes hver dag.

Gangveien med nærliggende plenområder til skolebygningen

Langs hele bygningen ved kantineinngangen

Langs bygningen mot parkeringsplassen

Området syd mot bussholdeplassen

Parkeringsplassen

Tillitseleven/varatillitseleven deler klassen inn i grupper som har ansvaret for hvert sitt område. Slutter klassen tidlig fredag, forskyves hovedrydding til dagen før. Koster og plastsekker til uterydding deles ut av vaktmester/renholder. Koster til innerydding er plassert i skap i kantinen. Etter endt rydding skal arbeidsredskapen bringes tilbake på plass. Hvis klassen er forhindret fra å rydde pga ekskursjon eller lignende, skal man bytte dag med en annen klasse.