Rutiner ved karakter 1 og ikke vurdert (IV)

Til elever som har fått karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen, eller som har fått IV (ikke vurdert) til standpunkt.

Klagerett

Du kan klage på karakteren innen 10 dager fra det tidspunkt du kunne gjort deg kjent med karakteren. Klageretten gjelder standpunkt- og eksamenskarakterer. Det er ikke klagerett på halvårsvurdering (2. terminkarakterer). Du kan også klage på vedtaket om ikke å sette standpunktkarakter (IV).

Privatisteksamen

Elever som ikke har fått standpunktvurdering (IV), må melde seg opp som privatist i faget. Privatisteksamen arrangeres høst og vår. Oppmeldingsfristen for høsteksamen er

fra 1. til 15. september og for våreksamen fra 1. januar til 1. februar. Oppmelding gjøres gjennom Visma InSchool. Privatisteksamen er avgiftsbelagt.

Særskilt/Ny eksamen

Elever som har fått karakteren 1 i standpunkt eller til ordinær eksamen, har rett til å gå opp til særskilt eksamen eller ny eksamen ved første anledning. Hvis du ikke benytter sjansen til å gå opp til høsteksamen (normalt i november/desember samme år), blir du privatist i faget og må senere melde deg opp som privatist. Da slettes standpunkt­karakteren.

Utsatt eksamen

Elever som ikke har avlagt eksamen pga. dokumentert sykdom, har rett til utsatt prøve ved første anledning (høsteksamen). Hvis du ikke benytter sjansen til å gå opp til høsteksamen (normalt i november/desember samme år), blir du privatist i faget og må senere melde deg opp som privatist. Da mister du også retten til førstegangsvitnemål.

Elever som skulle hatt vitnemål (men hadde gyldig, dokumentert forfall til eksamen), kan be skolen om en bekreftelse på dette for å søke høyere utdanning.

Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekningen av fag gjøres på nytt. Eleven vil få førstegangsvitnemål dersom eleven tar eksamen ved første anledning og består faget (hvis ellers alle andre krav til førstegangsvitnemål er oppfylt)

Oppmeldingsfrist til ny eksamen er 15. september. Ta kontakt med kontoret for å fylle ut skjema om oppmelding til ny eksamen.

Førstegangsvitnemål

  • Elever som stryker til eksamen i Vg3 får ikke førstegangsvitnemål, selv om de består ny eksamen ved første anledning.
  • Elever som har dokumentert fravær til eksamen får førstegangsvitnemål dersom de består utsatt eksamen ved første anledning
  • Elever som stryker til eksamen men består særskilt eksamen ved første anledning, får førstegangsvitnemål