IKT-avdelingen

Skolens IKT-avdeling holder til i underetasjen. Systemansvarlig hjelper deg med dine PC-problemer og har ansvar for at skolens dataanlegg til enhver tid er operativt.

Åpningstider: 08.00 –15.30

Avdelingen drifter skolens IKT-systemer og tilbyr support til alle skolens brukere. Elever, lærere og andre ansatte som har behov for support, kan henvende seg IT-avdelingen.

Velfungerende IKT-løsninger og gode supportrutiner bidrar til å styrke opplæringen i alle fag – og til å gi elevene en trygg og god digital kompetanse.