Visjon og verdier

- Alltid mot nye mål

Vi ønsker elever som

• lærer, trives og forberedes for framtidige studier og yrke
• er sikret medbestemmelse, respekt og likeverd
• får tilpasset opplæring med varierte undervisningsmetoder


 Vi ønsker medarbeidere som

• har et forskende blikk på egen praksis
• er med på å utvikle et godt arbeidsmiljø og læringsklima
• fremmer utvikling, kvalitet og gode samværsformer
• benytter digitale læringsressurser til økt læring for elevene