Kontakt oss

Sentralbordet er betjent fra kl. 08.00 - 15.30 alle skoledager.

Skolen låses kl. 16.00.

E-post: roaldamundsenvgs@viken.no

Telefon: 66 99 69 30

Fakturaadresse: Akershus fylkeskommune, Fakturamottak, Postboks 1160 Sentrum, 0107 Oslo. Husk ressursnr/navn på bestiller.