Historie

Oppegård gymnas startet sin virksomhet i august 1970, men allerede i 1963 hadde Oppegård kommunestyre vedtatt at kommunen måtte få sitt eget gymnas.

Som rektor ble ansatt cand. philol. Henrik Arnold Strømme. To lektorer ble ansatt i hel stilling: cand. real. Nils H. Fløttre og cand. philol. Hans L. Strømsæther. I tillegg ble det ansatt noen timelærere fra Ingieråsen skole, blant andre Bjørn P. Wolstad, som senere ble rektor ved skolen.

56 spente elever møtte til sin første skoledag på gymnaset – 27 på engelsklinjen og 29 på reallinjen.

Gymnaset hadde fått tildelt nyoppussede rom i nordfløyen av Ingieråsen skole. Disse lokalene ble benyttet i fem år – til Oppegård videregående skole stod klar høsten 1975.

Skolen byttet navn til Roald Amundsen videregående skole 1. august 2012.

I mai 2014 ble arbeidet med en større ombygging av skolen startet. Dette arbeidet skal etter planen være avsluttet i 2016.