Nøkkeltall

Roald Amundsen videregående skole tilbyr studiespesialisering og idrettsfag.

skoleporten.udir.no finnes flere relevante nøkkeltall for Roald Amundsen videregående skole. Her finner du bl.a. tall fra elevundersøkelsen, læringsresultater m.m.