Involvering av foreldre

Foresatte påvirker elevenes resultater

Forskning dokumenterer at foresatte har stor innvirkning på elevenes læring og dermed resultatene de oppnår på skolen. Videregående skole er krevende. De faglige kravene øker vesentlig i forhold til grunnskolen, og kravene til elevene innsats og bruk av tid til skolearbeid øker også.

Det er viktig at foresatte bryr seg på en positiv måte og at de støtter elevene. Elevene trenger også en forsterkning av de forventninger og krav som skolen stiller. Fraværet blant norske elever er gjennomgående høyt, og et samarbeid med foresatte er av avgjørende betydning for å lykkes med redusert fravær.

Tilbakemeldinger og It's learning

Kontaktlærerne er nærmeste kontaktperson for foresatte. På Roald Amundsen videregående skole skal foresatte få en tilbakemelding om elevens utvikling minimum to ganger i halvåret. I tillegg har foresatte mulighet til å involvere seg via VismaInSchool.  På Roald Amundsen videregående skole anbefaler vi foresatte å ha en god dialog med sine barn slik at det er lettere for foreldre å følge opp elevarbied og tilbakemeldinger fra lærerne.

Foresatte - viktige samarbeidspartnere

Foresatte er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre Roald Amundsen til en enda bedre skole. Vi trenger både ros og ris. Konstruktiv kritikk tar vi gjerne. Skolen trenger påvirkning fra utsiden, og foresatte er en viktig ressurs. Vi setter også stor pris på foresatte som bidrar i opplæringen. Dere er hjertelig velkomne til å holde foredrag, invitere til bedriftsbesøk, ta imot elever på utplassering osv.

Veiledningstid

Alle lærere ved Roald Amundsen videregående skole har avsatt 1 time hver uke hvor de er tilgjengelig for samtaler med foreldre og elever.