Digital satsning på Roald Amundsen videregående skole

I august 2017 kom regjeringen med en ny strategi som heter "Framtid, fornyelse og digitalisering" med begrunnelse: "For å utnytte mulighetene digitalisering gir er det behov for stadig både mer spesialisert og bedre generell IKT-kompetanse i samfunnet."

Ut i fra denne strategien pekte Akershus Fylkeskommune ut tre felles utviklingsområder som beskriver fylkesdirektørens forventninger til hvor skolene skal være:

 • Samhandling
 • Digital vurdering for læring
 • Digitale verktøy og læringsressurser

På Roald Amundsen Videregående Skole vil vi utdanne våre elever til å få en bred digital kompetanse. Dette gjør vi ved å tilby opplæring i Itslearning og SkoleArena samt ulike verktøy i Office 365. I tillegg gis opplæring i å være kildekritikk på nettet når de leter etter informasjon ut fra nøkkelordene: holdninger og dømmekraft.

Elevene våre vil lære å strukturere hverdagen sin på skolen og vil få mulighet til å utvikle sine digitale kompetanse hos oss gjennom disse tre områdene:

 

 1. Samhandling
 • Elevene blir kjent med verktøy som gjør det mulig å samskrive og dele.
 • Ulike kanaler tilbys for at elevene til hver tid kan ha tilgang til viktig informasjon via Itslearning, SkoleArena eller E-post, og ta kontakt med sine lærere.
 • Alle ansatte på skolen samhandler digitalt med hverandre, med administrasjon og foresatte.

 

 1. Digital vurdering for læring
 • Elevenes medvirkning i sin vurderingsprosess er viktig for oss, og vi bruker digitale kanaler til å vurdere elevene for en mer effektiv og raskere tilbakemelding.
 • Elevene reflekterer over sin egen læring på digitale plattformer slik at det alltid er tilgjengelig for lærere som kan gi en tilbakemelding på hvordan de kan forberede seg.

 

 1. Digitale verktøy og læringsressurser
 • Elevene bruker ulike verktøy og ressurser som dekker kompetansemålene i alle fag
 • Vårt mål med å bruke digitale verktøy og ressurser er for å presentere lærestoffet på en motiverende og relevant måte og tilpasse arbeidsmåter, lærestoff og oppgaver til elevenes nivå og læreforutsetninger
 • Eksempler kan være Quizlet, Kahoot, videoer, spill, lydfiler, Apper eller sosiale medier.

 

 C
C