Visjon og verdier

- Alltid mot nye mål

Skolens verdier

Utforskende - Vi vil at du skal lære mye nytt. Da møter du oss med en utforskende innstilling. Vi vet fra forskning at er du innstilt på å utforske, blir du positivt påvirket. Når du lærer, opplever du også mestringsfølelse. Vi vil støtte deg i din innsats og utforsking.

Fremtidsrettet - Vi ønsker at du skal være til stede i livet ditt og i aktivitetene på skolen. Vi arbeider fremtidsrettet. Du blir mer fornøyd når du er aktiv, og vi ønsker at du skal oppleve å være deltaker i fremtidsrettet undervisning.

Elevaktiviserende - Vi vet at elevene på Roald Amundsen videregående skole opplever at de har venner på skolen. Det er et godt grunnlag for at du bidrar overfor andre og gir til andre. Å samarbeide og gi noe til hverandre gir glede, og vi skaper elevaktiviserende undervisning slik at du opplever engasjement og glede.

Skolens mål

Økt kvalitet på elevenes produkter

Tiltak: Pedagogikken er handlingsorientert, digital og tverrfaglig
  - og det skal gi aktive og motiverte elever

Dette er vi gode på

 • God lokal skole for elever i nærmiljøet
 • Vellykket resultatutvikling hvor elevene fullfører
 • Gode på elevoppfølging
 • Skolen bidrar i stor grad til at elevene består  
 • Svært få slutter
 • God kjønnssammensetning, fra gutteoverskudd til 50-50
 • Gode tall fra Elevundersøkelsen knyttet til trivsel og læring
 RAV utvikling av fullført og bestått
RAV utvikling av fullført og bestått

Hvordan har vi fått dette til?

 • Lærerstøtte til elevene
 • Samarbeid mellom lærere
 • Pedagogisk analyse av den enkelte elev
 • Tett samarbeid med ungdomsskolene

Kontaktperson

Elisabeth Edding

Rektor

E-post Elisabeth.Edding@roaldamundsen.vgs.no