Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg2

Valgfrie programfag

 • Breddeidrett
 • Toppidrett

Felles programfag

 • Aktivitetslære 2 (Dette året sykler vi på Rallarvegen og vandrer i Aurlandsdalen - og alpinkurset vårt holder vi i Trysil)
 • Treningslære 1
 • Idrett og samfunn
 • Treningsledelse 1

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Geografi
 • Samfunnsfag
 • Fremmedspråk
 • Matematikk praktisk, 2P*

*må velges om du ikke ønsker matematikk som programfag. Se tilbudet vårt om matematikkfag under studiespesialisering, realfag (2.år)

 

Nye fag dette året er:

Idrett og samfunn

Vi ønsker at elevene gjennom dette faget får en økt innsikt i idrettens historiske utvikling og gi forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslige aktiviteter og samfunnet omkring. Elevene vil lære hvordan idretten kan bidra til ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena, samt i forbindelse med helsefremmende arbeid.

Treningsledelse

Opplæringen i dette faget legger vekt på å utvikle gode treningsledere. Elevene gis forutsetninger for å planlegge, lede og vurdere idrettsaktiviteter for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger.

Roald Amundsen samarbeider med Oppegårds idrettslag hvor elevene blir utplassert som trenere for barn i flere uker. Våre elever kan så velge om de ønsker å fortsette som trenere for OIL og skrive egen kontrakt med dem ut skoleåret. Gjennom dette samarbeidet utvikler elevene evnen til samarbeid, respekt, lojalitet og ansvar. Faglærer vurderer det elevene planlegger, gjennomfører og evaluerer.

Send gjerne en mail til avdelingsleder for idrett om du ønsker mer informasjon.

Kontaktperson

Wilhelm Egeland

Avdelingsleder realfag og idrett

E-post Wilhelm.Egeland@roaldamundsen.vgs.no